Veelgestelde vragen

 • Meest gestelde vragen

  ​Waartoe dient eigenlijk liturgische kleding?

 • ​Wat is een ritus?

 • ​Is zwart een liturgische kleur?

 • ​Is blauw een liturgische kleur?

 • Is het “ asperges me”, de besprenkeling met wijwater in de zondagse hoogmis afgeschaft?​

 • ​Als je alleen de H. Hostie ontvangt, wat is de juiste wijze van communiceren?

 • ​Is de communie onder beide gedaanten in een gewone zondagsmis geoorloofd?

 • ​Hoe mag de communie onder twee gedaanten ontvangen worden?

 • ​Vervul ik als katholiek mijn zondagsplicht als ik aan een woord- en communieviering deelneem?

 • ​Vervul ik als katholiek mijn zondagsplicht als ik op zaterdagmorgen aan een uitvaartmis deelneem?

 • ​Mijn zieke vader wil als hij sterft alleen een avondwake, geen uitvaartviering; kan dat?

 • ​Ik wil graag dat bij mijn uitvaart alles in de kerk in het wit is, kan dat?

 • ​Mijn dochter gaat trouwen; kan het huwelijk bij ons in de tuin ingezegend worden?

 • ​Ik ga trouwen met een protestante jongen, kan zijn dominee met de pastoor samen de huwelijksviering doen?

 • ​Is knielen bij het tafelgebed verplicht en zo ja, op welk moment?

 • ​Waarom mogen we van onze nieuwe pastoor het tafelgebed niet meer samen bidden zoals we gewend waren?

 • ​Mag een pastorale werker of een diaken de as zegenen op Aswoensdag en askruisjes uitdelen?