Nieuws • 27 AUG

  Medewerkers gezocht!

  Het is een primaire taak van de Kerk om mensen te roepen, te vormen en te begeleiden om het dienstwerk van Jezus verder te zetten; om leerlingen tot medewerkers en getuigen van Hem te maken.

  Lees verder..

 • 06 FEB

  ​Het catechumenaat: een teken van deze tijd

  ​Het catechumenaat werd door het Tweede Vaticaans Concilie in ere hersteld (SC 64). In de Kerk is het catechumenaat van oudsher de periode van voorbereiding om de christelijke initiatiesacramenten van doopsel, vormsel en Eucharistie te ontvangen. Het was de bedoeling heel de katholieke Kerk – en niet alleen de missielanden – bij deze pastoraal te betrekken. Men wou opnieuw de waarde doen ontdekken van deze tijd van voorbereiding.

  Lees verder..

 • 01 SEP

  Opening studiejaar diocesaan vormingscentrum

  ​Vrijdagavond was de opening van het nieuwe studiejaar van het diocesaan vormingscentrum. Deelnemers aan het vierjarig vormingstraject Groeien in geloof, geloven in groei, waren uitgenodigd, samen met de studenten van de diakenopleiding.

  Lees verder..

 • 20 FEB

  Kosters bereiden Goede Week en Pasen voor

  ​Carnaval moet nog in volle hevigheid losbarsten en menigeen denkt nog niet aan de veertigdagentijd ter voorbereiding van de viering van het Paastriduüm. Maar in de Kerk is dat anders. Zo hebben de kosters het in de Goede Week bijzonder druk. Om hen bij hun werkzaamheden te helpen, biedt het bisdom een korte cursus aan.

  Lees verder..

 • 24 JAN

  Catechumenaatstraject 2014

  ​​Met enige regelmaat melden zich volwassenen die door het H Doopsel in de R.K. Kerk willen opgenomen: sommige rechtstreeks bij het bisdom, maar de meeste vanzelfsprekend via de parochies. Om hen te helpen zich goed voor te bereiden is er het zogenoemde catechumenaat. In januari 2012 zijn er vier centra voor het catechumenaat in ons bisdom gestart. Kandidaten voor het catechumenaatstraject van dit jaar kunnen zich nog de gehele maand januari aanmelden.

  Lees verder..

 • 13 DEC

  Tussen identiteit en gastvrijheid

  ​Enkele maanden geleden werden pastoraal verantwoordelijken tijdens een internationaal congres over geloofscommunicatie opgeroepen om in de spanning te gaan staan tussen identiteit en gastvrijheid. Een oproep die we als bisdom ter harte hebben genomen.

  Lees verder..

 • 21 NOV

  Twintig jaar catechismus van de katholieke kerk

  ​Bij gelegenheid van de diocesane sluiting van het wereldwijd gevierde Jaar van het Geloof op vrijdagavond 22 november, staan we als bisdom stil bij het feit dat de Catechismus van de katholieke Kerk 20 jaar bestaat.
  Na de eucharistieviering in de St. Jans kathedraal zal de heer Peter Dullaert een lezing houden waarin hij ingaat op het belang van de Catechismus voor de nieuwe evangelisatie.

  Lees verder..

 • 08 OKT

  De vonk laten overspringen

  ​In Nederland ontvangen ieder jaar ongeveer 20.000 jongeren het heilig Vormsel; de ruime meerderheid van deze vormelingen woont in het bisdom van ’s-Hertogenbosch.

  Lees verder..

 • 31 JUL

  Koptisch Orthodoxe Kerk opent haar deuren

  Op 3 en 4 augustus heeft u de unieke kans om gelijk met de iconenexpeditie ‘Christusmysteries’ ook koptische iconen te zien. De Koptisch Orthodoxe Kerk in Eindhoven nodigt u hiertoe uit.

  Lees verder..

 • 12 JUL

  ​Goede voornemens voor het nieuwe jaar

  ​Tegen het einde van een jaar maken veel mensen goede voornemens voor het nieuwe jaar. Ze bedenken waarmee ze gaan stoppen en maken plannen wat ze het komend jaar gaan doen. Zo gaat het voor velen ook met het zomerverlof. Eerst een periode om tot rust te komen en dan weer opgefrist, met nieuwe energie aan de slag.

  Lees verder..